| Chủ Nhật, 03/04/2016 5:01:44 CH | GMT+7

Kế hoạch hợp bền vững và dài hạn

Khách hàng đã là khách hàng của kingsteel trong nhiều năm qua cùng hợp tác và cùng phát triển. Hiện nay thị trường có nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh trong các lĩnh vực ngành nghề. Điều này tạo nên mức cạnh tranh lớn...

Hợp tác bền vững.